Hinta-arvio

Hinnastossa esitetyt hinnat ovat hinta-arvioita. Hinnastossa on ilmoitettu käynnin kokonaishinta aina kun se on mahdollista. Huomaathan, että terveydenhuollon palveluiden luonteen vuoksi kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä ei aina voida määritellä etukäteen.

Kela-korvaus

Suluissa on hinta Kela-korvauksen jälkeen. Huomaathan, että kaikista palveluista ei ole mahdollista saada Kela-korvausta tai Kela-korvaus voi olla mahdollista saada vain lääkärin lähetteellä.

Erittely

Hinnan alapuolelta löytyy erittely käynnistä veloitettavista palkkioista ja muista maksuista sekä mahdollisuuksien mukaan tieto tarvittavista lisätutkimuksista tai muista palveluista, jotka eivät sisälly palvelun hintaan.

Toimistomaksu

Käynneistä peritään toimistomaksu 20 euroa, johon sisältyy palvelumaksu, Kanta-maksu ja e-reseptimaksu.

Peruuttamaton käynti

Maksut peruuttamatta jääneistä käynneistä määräytyvät yleisten sopimusehtojemme mukaisesti.