Väittelin 7.12.2018 lääketieteen tohtoriksi. Tämä sai pohtimaan, mitä tavalliset ihmiset tietävät lääketieteellisen tutkimuksen teon merkityksestä lääkärin ammattitaidolle.

Oma väitöskirjani käsitteli vaihdevuosioireita ja niiden yhteyttä erilaisiin tekijöihin. Tutkimuksen teko opetti tulkitsemaan julkaistuja tutkimuksia ja tutkimustuloksia. Tätä ei ainakaan omana opiskeluaikanani lääketieteen opinnoissa juurikaan opetettu.

Minulle tulikin yllätyksenä, että iso osa tutkimuksista on melko huonoja ja hyvienkin tutkimusten tutkimustuloksista vedetään todella usein vääriä tai ainakin harhaanjohtavia johtopäätöksiä.

Tutkimustulos ei itse asiassa kerro yhtään mitään ilman kyseisen tutkimuksen tutkimusasetelmaan ja tutkimusmenetelmiin perehtymistä. Lisäksi se, että kahden asian välillä todetaan yhteys, ei vielä tarkoita sitä, että nämä tekijät liittyisivät suoraan toisiinsa. Voi olla, että yhteyden selittää jokin molempiin asioihin liittyvä tekijä.

Esimerkiksi omassa tutkimuksessani todettiin matalasti koulutetuilla olevan enemmän vaihdevuosioireita kuin korkeasti koulutetuilla. Ero tuskin johtuu suoranaisesti koulutustasosta, vaan todennäköisemmin esimerkiksi elämäntavoista. Tutkimuksessa huomioitiin tupakointi ja painoindeksi, mutta kaikkia elämäntapoja oli mahdotonta huomioida. Tämän lisäksi on syytä tietää, että asiallisesti tehtyjen tutkimusten tutkimustulokset perustuvat tilastollisiin vertailuihin. Vaikka tilastolliset vertailut antavat tuloksista luotettavamman kuvan kuin lukujen silmämääräinen vertailu, voi osa tälläkin tavalla löydettävistä yhteyksistä olla sattuman aiheuttamia. Useimmissa tutkimuksissa ei myöskään voida todeta asioiden välisiä syy-yhteyksiä eli sitä kumpiko tekijöistä aiheuttaa toisen. Omassa tutkimuksessani todettiin tupakoinnin olevan yhteydessä runsaampiin vaihdevuosioireisiin. Tutkimusasetelmani oli sellainen, että oli mahdotonta tutkia lisääkö tupakointi vaihdevuosioireita vai saavatko vaihdevuosioireet henkilön tupakoimaan. Jälkimmäistä vaihtoehtoa voi toki tässä tapauksessa pitää epätodennäköisempänä.