Turun Perhelääkärien ketterät työterveyshuoltopalvelut yrityksille järkevästi ja edullisesti.

Työterveyshuollon hankkiminen on sijoitus henkilöstön hyvinvointiin ja yrityksen tulevaisuuteen. Työnantajan on järjestettävä työntekijöille lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto ja työnantaja voi ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa sekä muun terveydenhuollon palveluja.


LAKISÄÄTEISET JA MUUT TYÖTERVEYSHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET TYÖKYVYN TUKENA

Työnantajalla on lain edellyttämä velvollisuus järjestää työntekijöille säännölliset terveystarkastukset mikäli työhön liittyy erityistä sairastumisen vaaraa tai terveydellisiä erityisvaatimuksia.

TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI Palvelun hinta
Terveystarkastus (enintään 30 min) 75 €
TYÖTERVEYSHOITAJA Palvelun hinta
Terveystarkastus (enintään 30 min) 40 €
Terveystarkastus (enintään 60 min) 80 €
Kuulontutkimus tarkastuksen yhteydessä 40 €
Vitalografiatutkimus tarkastuksen yhteydessä 20 €

Vitalografiatutkimus kertoo, kuinka suuren määrän ilmaa tutkittava pystyy puhaltamaan ensimmäisen sekunnin aikana.

TYÖFYSIOTERAPEUTTI Palvelun hinta
Terveystarkastus (enintään 45 min) 60 €
Terveystarkastus (enintään 60 min) 80 €
Kehonkoostumusmittaus 20 €

LAKISÄÄTEISEN TYÖTERVEYSHUOLLON KIRJALLISET TYÖT

PALVELU Palvelun hinta
Työterveyslääkäri (enintään 30 min) 75 €
Työterveyshoitaja (enintään 60 min) 80 €
Työfysioterapeutti (enintään 60 min) 80 €

Työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat, Kela-korvauskaavakkeet, muu raportointi.


PERUSTYÖPAIKKASELVITYS JA SUUNNATUT TYÖPAIKKASELVITYKSET

PALVELU Palvelun hinta
Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja (enintään 60 min) 240 €
Työterveyshoitaja (enintään 60 min) 120 €
Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti (enintään 60 min) 200 €
Työfysioterapeutin ergonomiaselvitys (enintään 60 min) 100 €

Työpaikkaselvityksessä ehdotetaan työnantajalle toimia työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Työpaikkaselvitys sisältää tiedon erityistä sairastumisen vaaraa koskevista tekijöistä työpaikalla. Työterveyshuolto arvioi lisäksi työn ergonomista ja psykososiaalista kuormitusta, työjärjestelyitä sekä tapaturma- ja väkivaltavaaroja. Aikaveloitukseen lisätään matkaan käytetty aika.


NEUVONTA- JA OHJAUSKÄYNNIT

PALVELU Palvelun hinta
Työfysioterapeutti (enintään 30 min) 43 € *
Työfysioterapeutti (enintään 45 min) 57 € *
Työterveyshoitaja (enintään 30 min) 43 €
Työterveyshoitaja (enintään 45 min) 57 €

* Käynnin hintaan sisältyy kirjalliset ohjeet.


HYVINVOINTI- JA VALMENNUSPALVELUT

Hyvinvointia edistävät palvelut täydentävät työterveystoimintaa ja toisaalta jatkavat työterveyshuollon vastaanotolla esiin tulleita toimenpiteitä. Valmiiden kokonaisuuksien lisäksi räätälöimme työterveyshuoltoasiakkaiden tarpeen mukaisen kokonaisuuden. Hyvinvointi- ja valmennuspalvelut eivät oikeuta työterveyshuollon Kela-korvaukseen ja hintoihin lisätään arvonlisävero.

JOHTAMISEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Palvelun hinta
Esimiesvalmennus Pyydä tarjous
Puheeksiottovalmennus esimiehille Pyydä tarjous
Asiantuntijapalvelua työyhteisöongelmissa Pyydä tarjous
Yksilötyönohjaus, esimiehet (enintään 60 min) 115 €
Yksilötyönohjaus, muu henkilöstö (enintään 60 min) 85 €
Ryhmätyönohjaus, 3-5 henkilöä (enintään 90 min) 60 € – 90 €
Ryhmätyönohjaus, 6-10 henkilöä (enintään 90 min) 150 €
HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Palvelun hinta
FysiTrainer valmennus Pyydä tarjous
Ravintovalmennus Pyydä tarjous
Kuntosaliohjaus Pyydä tarjous
Painonhallintaryhmä Pyydä tarjous
Niskaryhmä / selkäryhmä Pyydä tarjous

MUUT PALVELUT

PERUSMAKSU (Kela-korvattava) Palvelun hinta
Alle 25 työntekijää 39 € / hlö / vuosi
Vähintään 25 työntekijää 30 € / hlö / vuosi

ASIANTUNTIJA- TAI KOORDINOINTITYÖ Palvelun hinta
Työterveyshoitajan koordinointityö 85 € / h

TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN SAIRAUSVASTAANOTTO

PALVELU Palvelun hinta
Vastaanotto, enintään 10 min 25 €
Vastaanotto, enintään 15 min 45 €
Vastaanotto, enintään 30 min 65 €
Vastaanotto, enintään 60 min 120 €
Puhelinkonsultaatio 20 €
Sähköpostikonsultaatio 40 €
Reseptin uusinta 30 €
Toimenpiteisiin lisätään tarvikemaksu 30 €

TYÖTERVEYSHOITAJAN SAIRAUSVASTAANOTTO

PALVELU Palvelun hinta
Vastaanotto, enintään 10 min 20 €
Vastaanotto, enintään 15 min 30 €
Vastaanotto, enintään 30 min 40 €
Vastaanotto, enintään 60 min 80 €
Puhelinneuvonta 20 €
Sähköpostineuvonta 35 €
Toimenpiteisiin lisätään tarvikemaksu 30 €

TYÖFYSIOTERAPEUTIN SAIRAUSVASTAANOTTO

PALVELU Palvelun hinta
Vastaanotto, enintään 10 min 20 €
Vastaanotto, enintään 15 min 30 €
Vastaanotto, enintään 30 min 55 €
Vastaanotto, enintään 60 min 80 €
Puhelinneuvonta 20 €
Sähköpostineuvonta 35 €
Kinesioteippaus 15 €

TODISTUKSET JA LAUSUNNOT

PALVELU Palvelun hinta
SVA-todistus vastaanoton yhteydessä maksuton
SVB-lausunto, suppea 65 €
SVB-lausunto, laaja 90 €
SVB-lausunto, erittäin laaja ja vaativa 130 €
Ajokorttitodistus 47 €

Työtapaturmiin liittyvät käynnit laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Työnantajan tulee toimittaa vakuutustodistus 2 viikon kuluessa työtapaturmasta. Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai vakuutustodistusta ei ole toimitettu määräajassa, laskutetaan käynneistä työnantajaa.

Laboratoriopalvelut, työfysioterapia, psykoterapia ja erikoissairaanhoito erillisen hinnaston mukaan. Peruttamattomasta tai vastaanottopäivänä perutusta ajasta veloitamme 50% varatun ajan hinnasta. Työpaikkaselvityskäynnit on peruttava vähintään 2 päivää aiemmin.