Turun Perhelääkärien ketterät työterveyshuoltopalvelut yrityksille järkevästi ja edullisesti.

Työterveyshuollon hankkiminen on sijoitus henkilöstön hyvinvointiin ja yrityksen tulevaisuuteen. Työnantajan on järjestettävä työntekijöille lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto ja työnantaja voi ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa sekä muun terveydenhuollon palveluja.


LAKISÄÄTEISET JA MUUT TYÖTERVEYSHUOLLON TERVEYSTARKASTUKSET TYÖKYVYN TUKENA

Työnantajalla on lain edellyttämä velvollisuus järjestää työntekijöille säännölliset terveystarkastukset mikäli työhön liittyy erityistä sairastumisen vaaraa tai terveydellisiä erityisvaatimuksia.

TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIPalvelun hinta
Terveystarkastus (enintään 30 min)75 €
TYÖTERVEYSHOITAJAPalvelun hinta
Terveystarkastus (enintään 30 min)40 €
Terveystarkastus (enintään 60 min)80 €
Kuulontutkimus tarkastuksen yhteydessä40 €
Vitalografiatutkimus tarkastuksen yhteydessä20 €

Vitalografiatutkimus kertoo, kuinka suuren määrän ilmaa tutkittava pystyy puhaltamaan ensimmäisen sekunnin aikana.

TYÖFYSIOTERAPEUTTIPalvelun hinta
Terveystarkastus (enintään 45 min)60 €
Terveystarkastus (enintään 60 min)80 €
Kehonkoostumusmittaus20 €

LAKISÄÄTEISEN TYÖTERVEYSHUOLLON KIRJALLISET TYÖT

PALVELUPalvelun hinta
Työterveyslääkäri (enintään 30 min)75 €
Työterveyshoitaja (enintään 60 min)80 €
Työfysioterapeutti (enintään 60 min)80 €

Työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat, Kela-korvauskaavakkeet, muu raportointi.


PERUSTYÖPAIKKASELVITYS JA SUUNNATUT TYÖPAIKKASELVITYKSET

PALVELUPalvelun hinta
Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja (enintään 60 min)240 €
Työterveyshoitaja (enintään 60 min)120 €
Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti (enintään 60 min)200 €
Työfysioterapeutin ergonomiaselvitys (enintään 60 min)100 €

Työpaikkaselvityksessä ehdotetaan työnantajalle toimia työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Työpaikkaselvitys sisältää tiedon erityistä sairastumisen vaaraa koskevista tekijöistä työpaikalla. Työterveyshuolto arvioi lisäksi työn ergonomista ja psykososiaalista kuormitusta, työjärjestelyitä sekä tapaturma- ja väkivaltavaaroja. Aikaveloitukseen lisätään matkaan käytetty aika.


NEUVONTA- JA OHJAUSKÄYNNIT

PALVELUPalvelun hinta
Työfysioterapeutti (enintään 30 min)43 € *
Työfysioterapeutti (enintään 45 min)57 € *
Työterveyshoitaja (enintään 30 min)43 €
Työterveyshoitaja (enintään 45 min)57 €

* Käynnin hintaan sisältyy kirjalliset ohjeet.


HYVINVOINTI- JA VALMENNUSPALVELUT

Hyvinvointia edistävät palvelut täydentävät työterveystoimintaa ja toisaalta jatkavat työterveyshuollon vastaanotolla esiin tulleita toimenpiteitä. Valmiiden kokonaisuuksien lisäksi räätälöimme työterveyshuoltoasiakkaiden tarpeen mukaisen kokonaisuuden. Hyvinvointi- ja valmennuspalvelut eivät oikeuta työterveyshuollon Kela-korvaukseen ja hintoihin lisätään arvonlisävero.

JOHTAMISEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINENPalvelun hinta
EsimiesvalmennusPyydä tarjous
Puheeksiottovalmennus esimiehillePyydä tarjous
Asiantuntijapalvelua työyhteisöongelmissaPyydä tarjous
Yksilötyönohjaus, esimiehet (enintään 60 min)115 €
Yksilötyönohjaus, muu henkilöstö (enintään 60 min)85 €
Ryhmätyönohjaus, 3-5 henkilöä (enintään 90 min)60 € – 90 €
Ryhmätyönohjaus, 6-10 henkilöä (enintään 90 min)150 €
HYVINVOINNIN EDISTÄMINENPalvelun hinta
FysiTrainer valmennusPyydä tarjous
RavintovalmennusPyydä tarjous
KuntosaliohjausPyydä tarjous
PainonhallintaryhmäPyydä tarjous
Niskaryhmä / selkäryhmäPyydä tarjous

MUUT PALVELUT

PERUSMAKSU (Kela-korvattava)Palvelun hinta
Alle 25 työntekijää39 € / hlö / vuosi
Vähintään 25 työntekijää30 € / hlö / vuosi

ASIANTUNTIJA- TAI KOORDINOINTITYÖPalvelun hinta
Työterveyshoitajan koordinointityö85 € / h

TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIN SAIRAUSVASTAANOTTO

PALVELUPalvelun hinta
Vastaanotto, enintään 10 min25 €
Vastaanotto, enintään 15 min45 €
Vastaanotto, enintään 30 min65 €
Vastaanotto, enintään 60 min120 €
Puhelinkonsultaatio20 €
Sähköpostikonsultaatio40 €
Reseptin uusinta30 €
Toimenpiteisiin lisätään tarvikemaksu30 €

TYÖTERVEYSHOITAJAN SAIRAUSVASTAANOTTO

PALVELUPalvelun hinta
Vastaanotto, enintään 10 min20 €
Vastaanotto, enintään 15 min30 €
Vastaanotto, enintään 30 min40 €
Vastaanotto, enintään 60 min80 €
Puhelinneuvonta20 €
Sähköpostineuvonta35 €
Toimenpiteisiin lisätään tarvikemaksu30 €

TYÖFYSIOTERAPEUTIN SAIRAUSVASTAANOTTO

PALVELUPalvelun hinta
Vastaanotto, enintään 10 min20 €
Vastaanotto, enintään 15 min30 €
Vastaanotto, enintään 30 min55 €
Vastaanotto, enintään 60 min80 €
Puhelinneuvonta20 €
Sähköpostineuvonta35 €
Kinesioteippaus15 €

TODISTUKSET JA LAUSUNNOT

PALVELUPalvelun hinta
SVA-todistus vastaanoton yhteydessämaksuton
SVB-lausunto, suppea65 €
SVB-lausunto, laaja90 €
SVB-lausunto, erittäin laaja ja vaativa130 €
Ajokorttitodistus47 €

Työtapaturmiin liittyvät käynnit laskutetaan suoraan vakuutusyhtiöltä. Työnantajan tulee toimittaa vakuutustodistus 2 viikon kuluessa työtapaturmasta. Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai vakuutustodistusta ei ole toimitettu määräajassa, laskutetaan käynneistä työnantajaa.

Laboratoriopalvelut, työfysioterapia, psykoterapia ja erikoissairaanhoito erillisen hinnaston mukaan. Peruttamattomasta tai vastaanottopäivänä perutusta ajasta veloitamme 50% varatun ajan hinnasta. Työpaikkaselvityskäynnit on peruttava vähintään 2 päivää aiemmin.