Yleiset sopimusehdot, Turun Perhelääkärit Oy

Hei, mukavaa saada Sinut asiakkaaksemme! Ennen kuin jatkat ajanvaraukseen, kerromme Sinulle vielä hieman yleisistä käytännöistämme. Varaamalla ajan palveluumme vahvistat hyväksyneesi yleiset sopimusehtomme.

Siirry ajanvaraukseen klikkaamalla:

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Turun Perhelääkärit Oy:n (y-tunnus 1655568–4) ja sen ammatinharjoittajien (jäljempänä ”Me”) tarjoamiin terveydenhuollon palveluihin mukaan lukien työterveyshuollon palvelut, työnohjauspalveluihin sekä muihin palveluihin. Asiakkaan (jäljempänä ”Sinä”) katsotaan hyväksyneen nämä yleiset sopimusehdot varaamalla ajan palveluumme tai käyttämällä palveluitamme.

Turussa 19.1.2023

Tutustu sopimusehtoihin

Ajanvaraus palveluihimme tapahtuu puhelimitse tai verkkopalvelun kautta. Varauksen yhteydessä Sinun tulee antaa palveluiden tarjoamiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Verkkopalveluita ei kuitenkaan tule käyttää, kun tarvitset kiireellistä hoitoa tai kyse on hätätilanteesta.

Kehitämme jatkuvasti verkkopalveluitamme ja pyrimme tarjoamaan Sinulle mahdollisimman sujuvaa palvelua. Tästä huolimatta emme voi taata verkkopalveluidemme jatkuvaa saatavuutta tai virheettömyyttä. Käyttäessäsi verkkopalveluitamme vastaat omista tietoliikenneyhteyksistäsi ja niiden toiminnasta.

Sopimus Sinun ja Meidän välillämme syntyy, kun varaat palveluumme ajan tai jos kyse on palvelusta, jota voi käyttää ilman ajanvarausta, aloittamalla palvelumme käyttämisen.

Jos varaamasi aika tai palvelu koskee terveydenhuollon palvelua, saapuessasi vastaanotolle Sinun tulee esittää Kela-kortti. Jos et esitä Kela-korttia, Sinun tulee hakea Kela-korvausta jälkikäteen Kelasta. Jos et kuulu Suomen sairausvakuutuksen piiriin, et ole oikeutettu Kela-korvaukseen.

Jos varaamasi aika koskee työterveyshuollon palvelua tai et muulla perusteella maksa palvelua itse, Sinun tulee esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

Sitoudumme pitämään salassa Meille uskotut potilassalaisuudet sekä muun luottamuksellisen tiedon. Potilasasiakirjojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatamme niitä koskevia lakeja, säädöksiä ja määräyksiä. Noudatamme tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja toteutamme tarvittavat toimenpiteet tietojen suojaamiseksi.

Hoidosta, tutkimuksesta tai muusta palvelusta veloitetun maksun lisäksi veloitamme toimistomaksun. Toimistomaksun määrä ja sen määräytymisen perusteet ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossamme.

Kulloinkin voimassa oleva hinnastomme on nähtävillä toimipisteissämme ja verkkosivuillamme. Meillä on oikeus muuttaa hinnastoamme sekä tuottamistamme palveluista perittäviä maksuja.

Ellei muuta sovita, Sinun tulee maksaa palvelu käteisellä tai hyväksymillämme maksukorteilla käynnin yhteydessä.

Laskulla maksettaessa maksuehto on 14 päivää. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/1982) mukaan. Jos valitset maksutavaksi laskun, veloitamme myös laskutuslisän.

Työterveyshuoltoon liittyvistä käynneistä laskutetaan kuitenkin ensisijaisesti työnantajaasi.

Mikäli kyseessä on työterveyshuoltoon kuuluva palvelu tai et muulla perusteella maksa palvelua itse, Sinun tulee selvittää ja varmistaa maksujärjestely ajanvarauksen yhteydessä, jotta voimme tarjota Sinulle mahdollisimman sujuvaa palvelua. Jos ilmoittamasi taho ei ole velvollinen maksamaan palvelua, maksusta vastaat tällöin Sinä itse.

Jos huomaat, ettei varaamasi aika sovi Sinulle, Sinun tulee peruuttaa varaamasi aika viimeistään vuorokautta ennen varattua aikaa. Mikäli et ole peruuttanut aikaa, Meillä on oikeus veloittaa puolet (50 prosenttia) varaamasi palvelun hinnasta. Lisäksi veloitamme laskutuslisän. Jos kyseessä on kuitenkin laboratorioaika, veloitamme 40 euroa ja laskutuslisän. Ajanvaraus peruutetaan puhelimitse tai verkkopalvelussamme.

Jos saavut vastaanotolle myöhässä, emme ole velvollisia ylittämään sovittua aikaa tai aloittamaan toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa loppuun sovitussa ajassa. Jos vastaanottoa tai toimenpidettä ei voida aloittaa, Meillä on oikeus veloittaa Sinulta puolet (50 prosenttia) varaamasi palvelun hinnasta.

Silloin kun varaamasi aika liittyy työterveyshuollon palveluun tai et muulla perusteella maksa palvelua itse, voimme laskuttaa työnantajasi tai muun maksajan sijaan Sinulta sellaisen ajan tai palvelun, jonka olet jättänyt peruuttamatta tai johon olet saapunut myöhässä.

Pyrimme ottamaan Sinut vastaan sovittuna aikana. Terveydenhuollon palveluiden luonteen vuoksi emme kuitenkaan voi taata sovitussa aikataulussa pysymistä.

Suoritamme Meille kuuluvat tehtävät huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Terveydenhuollon palveluiden luonteen vuoksi emme kuitenkaan voi taata Sinulle annetulle hoidolle tietynlaista lopputulosta.

Lääkäriasema ja ammatinharjoittajat toimivat itsenäisesti ja erillisinä sopimuspuolina Sinuun nähden. Siten palvelua koskevat erimielisyydet tulee selvittää ensisijaisesti suoraan potilaan ja palvelun antaneen lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön välillä.

Jos varaamasi aika liittyy työterveyshuollon palveluun, palveluista vastaa työterveyshuollon palvelujen tuottaja Turun Perhelääkärit Oy.

Meillä on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Muutoksia sovelletaan palveluihin, joihin olet varannut ajan sopimusehtojen muuttamisen jälkeen.

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan erimielisyydet neuvotteluin Sinun kanssasi. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvotteluilla, Sinulla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariitalautakunta.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Sinun tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Jos olet tyytymätön saamasi hoitoon tai kohteluun, Sinulla on oikeus tehdä Meille muistutus. Lisätietoa muistutuksen tekemisestä antaa toimipaikkamme potilasasiamies. Potilasasiamiehen yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme ja jokaisesta toimipaikastamme.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.