TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on työntekijöiden ja esimiesten oppimista tukeva prosessi. Työnohjaus kehittää vuorovaikutustaitoja ja edistää ohjaukseen osallistuvien henkilökohtaista kasvua sekä ammatillisia valmiuksia.

Työnohjauksen muodot ovat yksilö- ja ryhmätyönohjaus

Yksilötyönohjaus on työntekijän ja työnohjaajan välinen ammatillinen vuorovaikutustapahtuma. Ryhmissä kehitetään yhteistä näkemystä tavoitteista ja toimintatavoista sekä edistetään keskinäistä oppimista ja ryhmäläisten ammatillisia valmiuksia.

Johtoryhmille sekä yksittäisille johtajille tarkoitettu työnohjaus tarjoaa eri johtamisen haasteisiin keskittyvää pohdintaa ja sparrausta.

Tavoitteena on kehittää esimiehen roolia hankalissa työtilanteissa, lisätä tietotaitoa konkreettisissa henkilöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Työnohjaus edistää itsetuntemuksen kautta ohjattavien omaa persoonallista kasvua ihmisten johtamisessa.

Hyödyt organisaatiolle

Työnohjauksen avulla vahvistetaan organisaation tavoitteita ja lisätään toiminnan sujuvuutta sekä tuloksellisuutta. Henkilöstön yhteinen oppiminen ja yhteistyö tehostuvat, työmotivaatio paranee ja henkinen hyvinvointi lisääntyy.

Hyödyt henkilöstölle

Työntekijän tai esimiehen ammatti-identiteetti ja työrooli selkiytyvät. Työntekijöiden ja esimiesten voimavarat tulevat paremmin käyttöön, jolloin myös jaksaminen ja stressinkäsittely helpottuvat.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää Turun Perhelääkärien työterveyshuollon palveluista.